Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1138/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục nhập khẩu dây điện do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1138/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu dây điện

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dây và Cáp điện Wonderful Việt Nam
(Địa chỉ: KCN Đại An, KM 51, Quốc lộ 5, Hải Dương)

Trả lời công văn số 160816/VWT-CV ngày 16/8/2016 của Quý Công ty về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu dây điện bọc nhựa PVC, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến trả lời tại mục 1 công văn số 1541/TĐC-HCHQ ngày 12/8/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: dây điện bọc nhựa XLPVC có điện áp 25VAC/60VDC không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu để được áp dụng hướng dẫn này.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1138/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục nhập khẩu dây điện do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


574
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0