Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1137/GSQL-GQ1 năm 2016 về khai sai mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1137/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/GSQL-GQ1
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2399/HQBRVT-GSQL ngày 08/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu. Qua kiểm tra trên Hệ thống thì thông tin tại “Phần ghi chú” trên tờ khai hải quan số 300804616400/E62 ngày 26/4/2016 là “hàng xuất theo chỉ định: NOOTER ERIKSEN, HĐGC: 141200-022 ngày 17/08/2015”. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ thực hiện:

- Kiểm tra, xác định rõ hàng hóa trên tờ khai hải quan số 300804616400/E62 thuộc loại hình gia công, không phải loại hình SXXK và tờ khai không thuộc đối tượng được hủy theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Kiểm tra toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp để xác định việc khai sai của doanh nghiệp, trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo đúng loại hình gia công thì tờ khai xuất khẩu số 300804616400/E62 ngày 26/4/2016 được đưa vào báo cáo quyết toán theo loại hình gia công, không đưa hàng hóa này để thực hiện quyết toán, hoàn thuế theo loại hình nhập SXXK.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Phòng GQ2 -Cục GSQL (để ph/h);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1137/GSQL-GQ1 năm 2016 về khai sai mã loại hình do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


503
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41