Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1136/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc NK đèn hình máy vi tính đã qua sử dụng để lắp ráp tivi NK

Số hiệu: 1136/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1136/TCHQ-GSQL
V/v: NK đèn hình máy vi tính đã qua sử dụng để lắp ráp tivi NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 173/HQHP-PNV ngày 11/01/2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc Công ty xây lắp và Vật liệu xây dựng V đến cơ quan Hải quan đề nghị được làm thủ tục nhập khẩu đèn hình máy vi tính đã qua sử dụng để lắp ráp thành tivi xuất khẩu theo loại hình gia công và sản xuất hàng xuất khẩu, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ thì màn hình máy vi tính đã qua sử dụng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 1316 TM/XNK ngày 02/3/2006 và ý kiến của Cục Bảo vệ môi trường tại công văn số 979/BVMT ngày 04/8/2005 thì màn hình máy vi tính đã qua sử dụng nếu không sử dụng như mục đích ban đầu phải bị coi như chất thải và không được phép nhập khẩu. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng không làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu màn hình máy vi tính đã qua sử dụng để lắp ráp tivi xuất khẩu và giải thích cho doanh nghiệp rõ.

2- Khi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện, nếu màn hình máy vi tính đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thì việc nhập khẩu mặt hàng này thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1136/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc NK đèn hình máy vi tính đã qua sử dụng để lắp ráp tivi NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30