Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1134/GSQL-GQ3 năm 2016 về nhập khẩu xe ô tô dưới dạng tài sản di chuyển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1134/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1134/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ô tô dưới dạng tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 903/HQKG-NV ngày 12/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo tại công văn số 903/HQKG-NV ngày 12/8/2016 dẫn trên là ông Nguyễn Phát Huy không có giấy tờ chứng minh được phía nước ngoài cho phép thường trú.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính thì hồ sơ cấp phép nhập khẩu gồm có:

b) Hộ chiếu nước ngoài (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu trên thị thực rời đối với trường hợp hộ chiếu được cấp thị thực rời) hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu): 01 bản dịch tiếng Việt Nam có chứng thực từ bản chính, kèm bản chính để kiểm tra đối chiếu (đối với đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này);

Hoặc hộ chiếu Việt Nam (có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu): 01 bản sao hộ chiếu có công chứng, kèm bản chính để kiểm tra đối chiếu và giấy tờ chứng minh được phía nước ngoài cho phép thường trú: 01 bản dịch tiếng Việt Nam có chứng thực từ bản chính kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu (đối với đối tượng quy định tại khoản 2, Điền 2 Thông tư này);

Hồ sơ xin cấp phép của ông Nguyễn Phát Huy đã có Hộ chiếu Mỹ số 453098295 cấp ngày 8/9/2009. Đây là giấy tờ chứng minh được phía nước ngoài cho phép thường trú, phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5, Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang rà soát hồ sơ xin cấp giấy phép, nếu không có vướng mắc khác phát sinh ngoài nội dung báo cáo tại công văn số 903/HQKG-NV ngày 12/8/2016 dẫn trên thì xem xét việc cấp phép nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Ông Nguyễn Phát Huy (để biết);
(349 Nguyễn Trung Trực, KP5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1134/GSQL-GQ3 năm 2016 về nhập khẩu xe ô tô dưới dạng tài sản di chuyển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


362
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93