Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11330/BTC-CST 2015 thuế nhập khẩu thép làm que hàn

Số hiệu: 11330/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11330/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu thép làm que hàn

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 7164/BCT-KH ngày 16/7/2015 của Bộ Công Thương về kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 4 và 5 năm 2015, trong đó có kiến nghị giảm thuế nhập khẩu lõi thép làm lõi que hàn. Về vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì thép dùng để sản xuất que hàn được định danh tại các mã hàng: 7213.91.10 - đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14mm và 7213.99.10 - Loại khác. Khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ quốc hội quy định, cam kết WTO 2015, thuế nhập khẩu ưu đãi MFN, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) và ASEAN (ATIGA), kim ngạch nhập khẩu năm 2014 của hai mã hàng trên như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Khung thuế suất (%)

CK
WTO

2015

(%)

MFN (%)

ACFTA (%)

ATIGA (%)

KNNK
2014

(nghìn USD)

7213

Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

 

 

 

 

 

 

 

- Loi khác:

 

 

 

 

 

 

7213.91

- - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:

 

 

 

 

 

 

7213.91.10

- - - Loại dùng để sản xuất que hàn

0-35

15

7

5

0

0

7213.99

- - Loại khác:

 

 

 

 

 

 

7213.99.10

- - -  Loại dùng để sản xuất que hàn

0-35

15

5

5

0

8

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải nguyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì trong nước đã sản xuất được chủng loại thép thanh thuộc nhóm 7213.91 (STT 260) và Dây lõi que hàn thuộc mã hàng 7213.99.10 (STT262).

Qua trao đổi với Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết trong nước hoàn toàn có thể sản xuất được chủng loại thép để sản xuất que hàn (nhu cầu hàng năm khoảng 50.000 tấn). Thuế nhập khẩu của thép dùng làm que hàn hiện đang được quy định mức thuế nhập khẩu MFN là 5%, 7% trong khi thép cốt bê tông cùng nhóm 72.13 được quy định mức 15% và 20%. Việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hai dòng thuế này xuống 0% sẽ tạo ra mức chênh lệch thuế lớn đối với chủng loại thép cốt bê tông cùng nhóm, do đó sẽ dễ dẫn đến gian lận thương mại. Mặt khác qua tham khảo số liệu kim ngạch nhập khẩu (KNNK) 2014 thì hầu như không phát sinh KNNK của chủng loại thép dùng để sản xuất que hàn, cụ thể: mã hàng 7213.91.10 không có KNNK, mã hàng 7213.99.10 có KNNK chỉ 8 nghìn USD và nhập khẩu từ Singapore, trong khi thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo ATIGA đã là 0%.

Ngày 03 tháng 01 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó giao Bộ Tài chính: “...Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cần giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế”. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với chủng loại thép làm que hàn thuộc phân nhóm 72.13 theo quy định hiện hành tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC;
- TCHQ;
- Vụ HTQT;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11330/BTC-CST ngày 19/08/2015 thuế nhập khẩu thép làm que hàn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!