Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1125/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1125/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 17/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1125/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Điện Biên.

Trả lời công văn số 12/HQĐB-NV ngày 18/1/2010 của Cục Hải quan Điện Biên phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của Công ty 27/7 nhập khẩu tại HQ Điện Biên sau đó sản xuất và xuất khẩu tại HQ Tây Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc trong việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của Công ty 27/7 nhập khẩu tại HQ Điện Biên sau đó sản xuất và xuất khẩu tại HQ Tây Ninh, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2441/TCHQ-KTTT ngày 5/5/2009, số 4321/TCHQ-KTTT ngày 21/7/2009, số 7046/TCHQ-KTTT ngày 19/11/2009 và công văn số 7293/TCHQ-TXNK ngày 3/12/2010 hướng dẫn thực hiện. Trường hợp trong quá trình xử lý, Cục Hải quan Điện Biên thấy hồ sơ hoàn thuế của Công ty có biểu hiện nghi vấn, không đủ cơ sở để hoàn thuế thì không xử lý hoàn thuế và có văn bản trả lời Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Điện Biên biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, PCST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1125/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129