Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1125/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng xe ô tô chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1125/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 05/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1125/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng xe ô tô chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 488/BCA-V22 ngày 06/02/2013 của Bộ Công an về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương. Hàng nhập khẩu được khai báo là xe chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động (bao gồm phụ kiện), hiệu Mercedes Benz Sprinter do Công ty TNHH Phát triển Công nghệ nhập khẩu, thuộc tờ khai số 4/NKD06 ngày 10/01/2013 tại Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1/Cát Lái, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Tên hàng theo khai báo là xe chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động nhưng mã số khai báo tại tờ khai là 8702.10.90, thuộc nhóm 87.02: "Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.". Để có căn cứ thực hiện việc xét miễn thuế đối với lô hàng nhập khẩu nói trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra lại và có ý kiến về hồ sơ nhập khẩu cũng như mô tả chi tiết thực tế hàng hóa nhập khẩu để làm cơ sở xác định rõ mã số của hàng hóa nhập khẩu. Cụ thể như sau:

1. Số lượng ghế ngồi được lắp sẵn trên xe, kể cả ghế của lái xe.

2. Cấu tạo của xe, các thiết bị, phụ kiện kèm theo xe. Các thiết bị này được lắp cố định vào xe hay để rời.

3. Tại Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa có kết luận: "Hàng nhập khẩu đã được kiểm tra theo tỷ lệ đúng với khai báo của người khai hải quan". Do đó, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh làm rõ căn cứ để phân loại mặt hàng nhóm 87.02: "Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe".

4. Tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác của hàng hóa trong hồ sơ hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 08/03/2013.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1125/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng xe ô tô chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70