Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1123/GSQL-TH năm 2016 về thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1123/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/GSQL-TH
V/v thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.
(Đ/c: số 7/20, đường ĐT 743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 3700785006 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/3/2007, thay đổi lần thứ 04 ngày 01/6/2016.

Xét đề nghị gửi kèm công văn số 1638/HQBD-GSQL ngày 03/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến về việc thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan như sau:

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Mã số thuế: 3700785006.

Tên cũ: Công ty TNHH MTV ICD Tân Cảng - Sóng Thần.

Tên mới: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Văn bản này là một phần không tách rời của Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 3286/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2015 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để biết);
- Cục CNTT & TKHQ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1123/GSQL-TH năm 2016 về thay đổi tên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196