Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1122/GSQL-GQ1 năm 2016 về thông quan hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1122/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/GSQL-GQ1
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2221/HQBRVT-GSQL ngày 21/7/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 43 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính chỉ quy định đối với trường hợp bảo lãnh thuế chứ không quy định đối với trường hợp doanh nghiệp tự nộp một phần tiền thuế mà không thực hiện bảo lãnh thuế thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định thông quan số lượng hàng hóa tương ứng với số tiền thuế đã nộp của doanh nghiệp.

Qua tra cứu trên hệ thống VNAGCS/VCIS thì các tờ khai của Công ty CP Thương mại dịch vụ TCG do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp tại công văn số 1944/HQBRVT-GSQL ngày 29/6/2016 thì công ty không thực hiện việc bảo lãnh thuế.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 918/GSQL-GQ1 ngày 13/7/2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Các trường hợp đã phát sinh việc thông quan từng phần mà tờ khai chưa được thông quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp khai sửa đổi bổ sung tờ khai đã đăng ký và đăng ký mở tờ khai mới đối với phần hàng còn lại. Việc khai sửa đổi bổ sung và đăng ký mở tờ khai mới thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1122/GSQL-GQ1 năm 2016 về thông quan hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


675
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127