Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1122/GSQL-GQ1 năm 2013 xuất khẩu sản phẩm đã gia công chế biến do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1122/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 14/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu sản phẩm đã gia công chế biến

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1748/HQĐNg-GSQL ngày 23/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc xuất khẩu sản phẩm đã qua gia công chế biến, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cộng văn số 52/BXD-VLXD ngày 13/11/2012 của Bộ Xây dựng đã nêu rõ "các chủng loại sản phẩm đá có chiều dày ≥ 100 mm được gia công chế biến, chế tác thành những sản phẩm cuối cùng làm tăng giá trị khoáng sản (đá đã chế tác làm mỹ nghệ, phù điêu, bảng hiệu, trang trí, bậc cầu thang, lát nhà, vỉa hè…không phải là đá khối nguyên liệu... không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu của Thông tư số 04/2012/TT-BXD. Trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản có Giấy tờ để xác định doanh nghiệp có cơ sở chế biến hoặc thuê chế biến và hợp đồng mua nguyên liệu của đơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định hiện hành…

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 52/BXD-VLXD nêu trên để xem xét giải quyết thủ tục xuất khẩu sản phẩm đã gia công chế biến./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty liên doanh đá Quảng Ngãi (thay t/l);
(Đ/c: Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1122/GSQL-GQ1 năm 2013 xuất khẩu sản phẩm đã gia công chế biến do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31