Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1121/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu KV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1121/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6234/HQHP-GSQL ngày 21/7/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV số tham chiếu K030-16-0473318 cấp ngày 28/6/2016 và C/O mẫu KV số tham chiếu C120-16-0001653 cấp ngày 20/6/2016, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/8/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7824/TCHQ-GSQL thông báo triển khai kết quả cuộc họp Tiểu ban Hải quan lần thứ nhất trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 7824/TCHQ-GSQL để xử lý vướng mắc đối với 02 C/O mẫu KV dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1121/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu KV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


854
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171