Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1119/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục hải quan nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1119/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan nhập khẩu trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 01/DPGP ngày 10/8/2016 của Công ty TNHH TM DP Gia Phan trình bày vướng mắc khi thực hiện thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực 1 - Cát Lái. Theo trình bày, Công ty đăng ký tờ khai hải quan số 100951696900/A11/02CI, đã đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia và được cấp mã hồ sơ số: 122016002978, tuy nhiên khi thực hiện thủ tục hải quan, hải quan cửa khẩu không công nhận văn bản Bộ Y tế trả lời Công ty qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia và yêu cầu Công ty cung cấp bản giấy. Về việc này Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/11/2015 Bộ Y tế ban hành quyết định số 5007/QĐ-BYT về việc áp dụng cơ chế hải quan một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Theo đó, “công văn cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế bản điện tử có chữ ký và con dấu số của Bộ Y tế ứng dụng cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và được công bố công khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia”. Thời gian áp dụng cơ chế hải quan một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế từ ngày 30/11/2015.

Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra lại vụ việc và xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 01/DPGP ngày 10/8/2016 của Công ty TNHH TM DP Gia Phan).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Công ty TNHH TM DP Gia Phan (Đ/c: 248/33/17 Nguyễn Thái Bình, F.12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1119/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục hải quan nhập khẩu trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


379
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33