Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1116/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1116/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 452/GSQL-TH ngày 18/07/2012 về việc xác minh C/O mẫu AK số tham chiếu 023-12-00122 ngày 30/04/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hải quan Hàn Quốc gửi thư xác nhận đã cấp C/O mẫu AK trên với chữ ký tay, do sơ suất của các bên liên quan phía Hàn Quốc nên tại ô số 11 của C/O không có chữ ký của người xuất khẩu.

Trên cơ sở kết quả xác minh, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ và nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng thì chấp nhận C/O mẫu AK số tham chiếu 023-12-00122.

Qua ý kiến phản ánh của Hải quan Hàn Quốc và một số doanh nghiệp về việc C/O mẫu AK không được Hải quan Việt Nam (trong đó có Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) chấp nhận vì lý do C/O thể hiện chữ ký điện tử tại ô số 12, Tổng cục Hải quan đề nghị đơn vị tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về xuất xứ AKFTA và FTAs khác, nếu phát hiện sai sót trong công tác nghiệp vụ thì kịp thời chấn chỉnh và xử lý.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1116/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112