Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1111/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ qua lối mở Đồn Biên phòng 751 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1111/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1111/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ qua lối mở Đồn Biên phòng 751

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Đắk Lắk;
- Công ty TNHH ĐT PT Lâm Nông nghiệp Việt Nam.

 

Trả lời công văn số 08/CV-VINAFADICO ngày 19/02/2013 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm Nông nghiệp Việt Nam đề nghị cấp phiếu theo dõi gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Campuchia qua Đồn Biên phòng 751, xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 08/2/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc bàn biện pháp giải quyết vướng mắc nhập khẩu gỗ từ Campuchia về Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông theo đó giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị chức năng căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN ngày 31/01/2008, Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương thực hiện việc thông quan đối với số gỗ Bộ Công Thương đã cấp phép và số gỗ đã được Hải quan Việt Nam đồng ý cho phép tập kết;

- Căn cứ ý kiến tại Công văn số 696/UBND-CNXD ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Khi làm thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua Đồn Biên phòng 751 đề nghị Công ty xuất trình bản chính công văn số 3804/UBND ngày 12/09/2012 và công văn số 696/UBND-CNXD ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông để được Cục Hải quan Đắk Lắk cấp Phiếu theo dõi trừ lùi số lượng theo hướng dẫn tại Công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/02/2012 của Tổng cục Hải quan. Số lượng gỗ nhập khẩu theo điểm 1 công văn số 696/UBND-CNXD dẫn trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan Đắk Lắk báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông và Tổng cục Hải quan để được kịp thời hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1111/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ qua lối mở Đồn Biên phòng 751 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.188
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144