Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1110/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 13/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc sau Hội nghị DN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 168/CHQ-NV ngày 15/01/2007 của Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu về việc báo cáo giải quyết vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị dùng cargo manifest thay thế chứng từ vận tải đơn để khai báo hải quan đối với hàng nhập khẩu phục vụ dầu khí:

Tại điểm c, khoản 2, Điều 7, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ đã quy định vận tải đơn là một chứng từ bắt buộc phải nộp trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, do đó trường hợp doanh nghiệp không nộp kịp thời vận tải đơn khi làm thủ tục thì có thể giải quyết cho nợ chứng từ theo quy định và dùng cargo manifest để làm thủ tục, sau đó doanh nghiệp phải nộp vận tải đơn để cơ quan hải quan kiểm tra và lưu vào bộ hồ sơ gốc.

2. Về việc miễn kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu phục vụ khai thác dầu khí đưa trực tiếp ra dàn khoan: Nếu hàng hóa thuộc đối tượng miễn kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Hải quan sửa đổi thì thực hiện miễn kiểm tra theo đúng quy định, chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Căn cứ khoản 2, Điều 29, Luật Hải quan sửa đổi, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan làm thủ tục có quyền quyết định từng trường hợp cụ thể.

3. Về việc trả lời công văn số 1593/CHQ-NV ngày 23/5/2006 của Cục Hải quan BR-VT: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5520/TCHQ-PTPL ngày 13/11/2006 giải quyết một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực phân tích phân loại hàng hóa, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện.

4. Về việc chấp nhận sử dụng bản giao giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để thông quan hàng hóa: Tổng cục đã có công văn số 407/TCHQ-KTTT ngày 17/01/2007 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1110/TCHQ-GSQL ngày 13/02/2007 xử lý vướng mắc sau Hội nghị Doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!