Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1110/GSQL-GQ1 nhập khẩu phế liệu 2016

Số hiệu: 1110/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1110/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Tinh MALAYA Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghiệp Mỹ Xuân
A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 160908/CVHC ngày 09/8/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Tinh MALAYA Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì “Thủ tục kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường, kim tra thực tế lô hàng phế liệu nhập khẩu để thông quan được thực hiện tại cơ quan hải quan cửa khu nhập.”

Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 845/TCMT-KSON ngày 21/4/2016 gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ: “Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, loại hình kinh doanh phế liệu nhập khẩu là loại hình kinh doanh có điều kiện. Hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất tim n nguy , rủi ro gây ô nhiễm môi trường cao... Vì vậy, hoạt động nhập khẩu phế liệu, kiểm soát chất lượng của phế liệu nhập khẩu phải được giám sát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu nhập đầu tiên trước khi phế liệu được chuyn vào nội địa.”

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1110/GSQL-GQ1 ngày 16/08/2016 về nhập khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


804

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!