Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 111/TCHQ-KHTC về việc quản lý và sử dụng xe ô tô thuộc Dự án phòng, chống ma túy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 111/TCHQ-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 111/TCHQ-KHTC
V/v: Quản lý và sử dụng xe ô tô thuộc Dự án phòng, chống ma túy

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Điều tra chống buôn lậu
- Ban quản lý Dự án phòng, chống ma túy
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố
- Văn phòng Tổng cục Hải quan

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 13589TC/TVQT ngày 28/12/2004 về việc quản lý và sử dụng xe ô tô thuộc Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng phòng, chống ma túy cho lực lượng Hải quan” (gọi tắt là Dự án); Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Đối với việc quản lý và sử dụng ô tô, xe máy

1.1. Đối với ô tô:

Giao cho Cục Điều tra chống buôn lậu là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số xe ô tô được trang bị, theo dõi và hạch toán tăng, giảm tài sản theo đúng quy định hiện hành. Giao Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu căn cứ vào tình hình thực tế của công tác phòng, chống ma túy từng thời kỳ để quyết định việc giao sử dụng xe ô tô của Dự án cho các đơn vị trong ngành Hải quan hoặc ra quyết định điều chuyển xe khi có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng.

1.2. Đối với xe máy:

Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định giao tài sản cho các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản. Các đơn vị được giao tài sản có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hạch toán tăng, giảm tài sản theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng dự thảo quy chế quản lý và sử dụng phương tiện đi lại (kể cả ô tô và xe máy) của Dự án theo tinh thần hướng dẫn như trên đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Sau khi xây dựng dự thảo quy chế quản lý sử dụng phương tiện đi lại, Cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức lấy ý kiến tham gia của một số đơn vị trong ngành, tổng hợp ý kiến tham gia và phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính hoàn chỉnh quy chế trình Lãnh đạo Tổng cục ký quyết định chính thức ban hành quy chế quản lý và sử dụng phương tiện đi lại thuộc Dự án.

3. Trong khi chờ Tổng cục Hải quan ban hành quy chế quản lý phương tiện đi lại thuộc Dự án, Tổng cục đề nghị Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định giao ngay 04 xe ô tô Toyota ZACE GL đã mua trong năm 2004 cho các đơn vị.

4. Các đơn vị được giao sử dụng xe ô tô có trách nhiệm bố trí lái xe, lập dự toán chi ngân sách hàng năm đảm bảo kinh phí liên quan đến việc sử dụng xe như: chi phí xăng, dầu, sửa chữa và các chi tiết liên quan khác; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng phương tiện đi lại (ô tô, xe máy) đúng theo quy chế quản lý và sử dụng phương tiện đi lại của Dự án do Tổng cục Hải quan ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP (2), KHTC (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 111/TCHQ-KHTC về việc quản lý và sử dụng xe ô tô thuộc Dự án phòng, chống ma túy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112