Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1106/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu gỗ Trắc từ Campuchia của Công ty CP Phúc Trung Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1106/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/GSQL-GQ1
V/v NK gỗ Trắc từ Campuchia của Công ty CP Phúc Trung Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cơ quan CITES Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/CV-PTN ngày 25/10/2013 của Công ty CP Phúc Trung Nam về việc vướng mắc khi nhập khẩu gỗ từ Campuchia theo giấy phép số 3958/BCT-XNK ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương. Theo đó, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) xem xét, hướng dẫn việc nhập khẩu mặt hàng gỗ Trắc có tên khoa học là Dalbergia Cambodiana Pierre.

Để có cơ sở hướng dẫn Công ty thực hiện nhập khẩu gỗ đúng theo chính sách mặt hàng quy định tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan xin trao đổi và đề nghị quý Cơ quan sớm có ý kiến đối với việc mặt hàng gỗ Trắc có tên khoa học là Dalbergia Cambodiana Pierre khi nhập khẩu vào Việt Nam có thuộc danh mục tại các Phụ lục I, II, III của Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT nêu trên hay không?

Cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Phúc Trung Nam (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1106/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu gỗ Trắc từ Campuchia của Công ty CP Phúc Trung Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66