Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1103/TCHQ-GSQL triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1103/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1103/TCHQ-GSQL
V/v triển khai kho hàng không kéo dài tại KCN VSIP, tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 20/02/2013, Bộ Tài chính ban hành công văn số 2275/BTC-TCHQ về việc triển khai kho hàng không kéo dài tại KCN VSIP, tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện nội dung điểm 2 công văn số 2275/BTC-TCHQ dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty ALS Đông Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1103/TCHQ-GSQL triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116