Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1102/XNK-TMQT năm 2020 hướng dẫn về thủ tục tạm nhập, tái xuất mặt hàng thuốc lá điếu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1102/XNK-TMQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 02/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1102/XNK-TMQT
V/v kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuốc lá điếu

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kim Thành Phát Đạt
Địa chỉ: Khu Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Trả lời công văn số 118/KTPD ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Công ty TNHH Kim Thành Phát Đạt đề hướng dẫn thủ tục tạm nhập, tái xuất mặt hàng thuốc lá điếu, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này”.

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu được đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH Kim Thành Phát Đạt đã được cấp Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt số 04/BCT(MS-TTĐB) ngày 12 tháng 4 năm 2017 khi thực hiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng thuốc lá điếu được thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại Cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục hải quan;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TMQT, nganntt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1102/XNK-TMQT năm 2020 hướng dẫn về thủ tục tạm nhập, tái xuất mặt hàng thuốc lá điếu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.183

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209