Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1102/TCHQ-TXNK vướng mắc đăng ký danh mục hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1102/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1102/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc đăng ký danh mục hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Ban QLDA Nhiệt điện 2.
(Địa chỉ; Số 2, Đường Duy Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 45/CV-ANĐ2 ngày 07/03/2011 của Ban QLDA nhiệt điện 2 về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194 ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thì hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hàng hóa thuộc dự án ODA không được cấp kinh phí từ nguồn vốn đối ứng để nộp thuế. Đề nghị Ban QLDA Nhiệt điện 2 làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để có văn bản xác nhận này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban QLDA Nhiệt điện 2 được biết nghiên cứu và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, PCST (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1102/TCHQ-TXNK vướng mắc đăng ký danh mục hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13