Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11001/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 11001/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11001/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc liên quan đến việc thanh khoản tờ khai tạm nhập - tái xuất đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại. Để bảo đảm công tác quản lý và thống nhất trong triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc thực hiện thủ tục tái xuất, tái nhập đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại, cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại nếu tái xuất, tái nhập một lần tại cửa khẩu tạm nhập/tạm xuất thì khi tái xuất, tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai tạm nhập/tạm xuất (không mở tờ khai mới).

2. Đối với hàng hóa tạm nhập/tạm xuất không nhằm mục đích thương mại nếu tái xuất/tái nhập khác trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên thì khi tái xuất/tái nhập hàng thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai mới.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11001/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172