Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10974/TCHQ-TXNK năm 2015 xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10974/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10974/TCHQ-TXNK
V/v xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2025/HQĐNa-TXNK ngày 29/08/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc xác định lý lịch bò thuần chủng để nhân giống. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã trao đổi ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Cục Chăn nuôi). Ý kiến của Cục Chăn nuôi như sau:

Ni dung Giấy xác nhận lý lịch cá thể bò giống gửi kèm công văn số 2025/HQĐNa-TXNK ngày 29/08/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai còn thiếu các thông tin của cá thể giống như: tính biệt (đực/cái), màu sắc, số hiệu đàn, người chủ hiện tại của con giống.., Ngoài ra, trong mẫu giấy chứng nhận ghi sai tên giống bò Brahman. Vì vậy, Giấy xác nhận lý lịch giống đó không đủ cơ sở để xác định được cá thể bò là bò giống thuần chủng để nhân giống.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ vào ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trên đ làm cơ sở xác định mã s hàng hóa.

Về việc nội dung “thống nhất về hình thức và nội dung” của Giấy xác nhận lý lịch giống, Tổng cục Hải quan ghi nhận để đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu và ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra Giấy xác nhận lý lịch giống để xác định giống thuần chủng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10974/TCHQ-TXNK năm 2015 xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.662

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50