Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10957/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện thí điểm tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan theo công văn số 5245/VPCP-KTTH do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10957/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10957/TCHQ-GSQL
V/v tiếp tục thực hiện thí điểm tái xuất hàng hóa TNTX, KNQ theo công văn số 5245/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
-
Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

 

Thực hiện công văn số 5245/VPCP-KTTH Ngày 11/7/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc đồng ý cho tiếp tục thí điểm hoạt động tái xuất, gửi kho ngoại quan qua lối mở Nà Lạn tỉnh Cao Bằng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 124/VPCP-KTTH ngày 07/01/2014, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan tỉnh Cao Bng tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất; hàng gửi kho ngoại quan để tái xuất qua lối mở Nà Lạn thuộc tỉnh Cao Bằng và tiến hành giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình vận chuyển, lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan theo đúng quy định.

2. Về quy trình giám sát hàng hóa tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thực hiện theo Quy trình giám sát hải quan tại Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014; các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và Quyết định 118/QĐ-HQCB ngày 16/5/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bng.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và giám sát tái xuất cho các lô hàng nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10957/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện thí điểm tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan theo công văn số 5245/VPCP-KTTH do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172