Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10910/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 30/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10910/BTC-TCHQ
V/v: Thuế nhập khẩu ưu đãi
do nộp chậm C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thời đại mới

Bộ Tài chính nhận được công văn ngày 12/7/2005 của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thời đại mới về việc được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi lô hàng máy quay số tự động do nộp chậm C/O. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2, Mục III, Phần B, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp chậm C/O.

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ nhập khẩu lô hàng thuộc tờ khai số 7927/NKD ngày 11/6/2005 của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thời đại mới, nếu xuất trình được C/O hợp pháp hợp lệ nhưng nộp chậm C/O quá thời hạn quy định là 60 ngày thì xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính thông báo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thời đại mới biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, TCHQ

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10910/BTC-TCHQ ngày 30/08/2005 của Bộ Tài chính về việc được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi lô hàng máy quay số tự động do nộp chậm C/O

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!