Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1090/TXNK-TG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 09/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1090/TXNK-TG
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1820/HQBRVT-TXNK ngày 01/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc kiểm tra, xác định nghi vấn và kiến nghị sửa đổi bổ sung mức giá kiểm tra đối với mặt hàng xe ô tô hiệu Hyundai quy định tại Danh mục rủi ro cấp Tổng cục ban hành theo công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện kiểm tra, xác định nghi vấn để tổ chức tham vấn các trường hợp có mức giá khai báo thấp hơn mức giá kiểm tra tại Danh mục rủi ro cấp Tổng cục kèm theo công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 và các trường hợp có nghi vấn về mức giá theo đúng quy định tại tiết b điểm 1.3.2.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp mức giá kiểm tra tại Danh mục rủi ro cấp Tổng cục kèm theo công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 chưa phù hợp so với hàng thực nhập về năm sản xuất thì đề xuất xây dựng bổ sung mức giá kiểm tra, báo cáo về Tổng cục Hải quan theo quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PG(5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1090/TXNK-TG ngày 09/07/2013 xác định trị giá tính thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27