Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1088/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Số hiệu: 1088/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1088/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 115/FVL-XNK ngày 16/02/2006 của Công ty TNHH FORD Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu cho lô hàng nhập bù do bị thiếu tại tờ khai hải quan số 1599/NĐTNT/HD ngày 16/8/2005. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn thì được hoàn thuế.

Để có cơ sở xem xét đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH FORD Việt Nam được chính xác, đúng quy định, tránh lợi dụng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của Công ty TNHH FORD Việt Nam. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục thuế tỉnh Hải Dương kiểm tra hồ sơ hàng nhập khẩu hợp đồng nhập khẩu, thỏa thuận giao bù, chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất nhập kho hàng nhập khẩu của Công ty với ba lô hàng nhập khẩu.

Báo cáo kết quả kiểm tra (sao gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan và ý kiến đề xuất của đơn vị) gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 31/3/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hải Dương (để phối hợp);
- Công ty TNHH FORD Việt Nam (Lai Cách- Cẩm Giàng- Hải Dương);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1088/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226
DMCA.com Protection Status