Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1088/GSQL-GQ1 hồ sơ nhập khẩu xe ô tô cứu thương 2016

Số hiệu: 1088/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 12/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/GSQL-GQ1
V/v hồ sơ nhập khẩu xe ô tô cứu thương

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 16/2016-AHC ngày 8/8/2016 của Công ty TNHH AHCom Hà Nội trình bày vướng mắc khi thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ô tô cứu thương tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, tuy nhiên đơn vị tiếp nhận yêu cầu Công ty phải xuất trình bản sao hợp đồng mua bán nội với các bệnh viện và bản gốc để đối chiếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không bao gồm Hợp đồng mua bán. Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hà Nội kiểm tra vụ việc, xem xét, giải quyết thủ tục nhập khu cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hà Nội biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 16/2016-AHC ngày 8/8/2016 của Công ty TNHH AHCom Hà Nội).

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c).
- Công ty TNHH AHCom H
à Nội (Đ/c: 68Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ
1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1088/GSQL-GQ1 ngày 12/08/2016 về hồ sơ nhập khẩu xe ô tô cứu thương do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


978

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!