Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1087/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1087/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 06/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai liên quan đến thủ tục hải quan đối với mặt hàng điện năng nhập khẩu và xác nhận "hàng hóa đã xuất khẩu" trên tờ khai HQ/2012-XK, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Do mặt hàng điện năng nhập khẩu có đặc thù riêng, khác với các loại hàng hóa nhập khẩu khác (hàng hóa đã thực nhập khẩu và đã tiêu thụ nội địa rồi mới đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, nộp thuế…) nên Cục Giám sát quản lý đang lấy ý kiến tham gia của các đơn vị và tiến hành khảo sát, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xây dựng cơ chế quản lý riêng đối với mặt hàng này.

2. Việc xác nhận "Hàng hóa đã xuất khẩu" trên tờ khai HQ/2012-XK đối với hàng xuất khẩu qua đường bộ, đường sông thực hiện như sau:

Khi hàng hóa đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại cửa khẩu xuất, công chức Hải quan xác nhận "Hàng hóa đã xuất khẩu", ký tên, đóng dấu công chức và ghi ngày, tháng, năm vào ô 31 tờ khai hàng hóa xuất khẩu (HQ-2012/XK) (Bản lưu người khai hải quan).

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1087/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54