Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10853/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng và thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10853/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10853/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng và thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại điểm 6 Mục II Thông báo số 514/TB-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Tài chính và của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tại Thông báo số 9988/TB-TCHQ ngày 08/8/2014 của Tổng cục Hải quan về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nhằm tăng cường xác định cơ sở pháp lý xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với hàng tồn đọng tại các loại hình cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

a) Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính thực hiện việc thống kê, phân loại và thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng cho các Chi cục Hải quan quản lý theo đúng quy định hiện hành.

b) Các Chi cục Hải quan phải kiểm tra, xác minh hàng hóa tồn đọng và làm các thủ tục thông báo ngay sau khi nhận được các thông báo của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính.

c) Đối với hàng hóa tồn đọng tại cảng cảng biển, kho ngoại quan, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của hội đồng xử lý, Cục trưởng Cục Hải quan phải ra quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng.

d) Đối với hàng hóa tồn đọng tại cảng hàng không: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn để chủ hàng hóa đến nhận số tiền còn lại từ việc xử lý hàng hóa tồn đọng (180 ngày) mà không có người đến nhận, Cục trưởng Cục Hải quan quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng.

2. Định kỳ theo quý (chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau) báo cáo Tổng cục Hải quan số liệu hàng hóa tồn đọng tại các Chi cục Hải quan thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan. Tiêu chí báo cáo theo mẫu số 02/TH-HQ ban hành kèm Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính. Nếu trong kỳ báo cáo không phát sinh hàng tồn đọng thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố không phải báo cáo.

Trong quá trình thực hiện xử lý hàng tồn đọng theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, nếu gặp vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ TC (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10853/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng và thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29