Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10804/BTC-TCHQ năm 2016 áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10804/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10804/BTC-TCHQ
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings.
(Đ/c: 5th Floor, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số 170/2016/CV-PVHMOF ngày 25/4/2016 cửa Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư đ sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Posco-SS Vina (Công ty), trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu và hồ sơ kèm theo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP thì hành vi: “khai sai mã s hàng hóa dẫn đến thiếu s tiền thuế phải nộp mà bị phát hiện sau khi hàng hóa đã thông quan nhưng Công ty đã tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản” thuộc hành vi vi phạm quy định về khai thuế (Điều 8), không thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thương mại (Điều 13).

2. Theo quy định tại Thông tư 93/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phục vụ cho việc trích lập kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Mặt khác, căn cứ để ban hành Thông tư này đã hết hiệu lực như: Nghị định 97/2007/NĐ-CP, Nghị định 18/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2007/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ,... do đó không căn cứ vào Thông tư này để xác định hành vi gian lận thương mại, trốn thuế.

3. Việc xem xét điều kiện để người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH Posco-SS Vina bị xử phạt vi phạm hành chính vi đã có hành vi “khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp...” thì không thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thương mại (không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan quy định tại Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thì được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa-Vũng Tàu (để t/hiện);
- Cty TNHH Posco SS-Vina (thay T/L công văn số 131/PS/CV ngày 27/04/2016);

(Đ/c: KCN Phú Mỹ II, Tân Thành, Bà Rịa-VT)
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, TCHQ (13b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10804/BTC-TCHQ năm 2016 áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215