Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10790/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10790/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 03/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10790/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý thuế đối với Công ty TNHH 4P

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Về việc miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm của Công ty TNHH 4P, Bộ Tài chính đã có công văn số 16216/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 để hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, ngày 28/8/2014, Cục Hải quan TP. Hải Phòng có công văn số 6436/HQHP-TXNK báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Tổng cục Hải quan nhất trí đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc thành lập Tổ kiểm tra tại doanh nghiệp (thành phần bao gồm đại diện của Chi cục KTSTQ, Chi cục hải quan nơi thực hiện miễn thuế do lãnh đạo Cục trực tiếp làm tổ trưởng) để thực hiện kiểm tra hồ sơ, sổ sách chứng từ, phiếu nhập xuất kho và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để làm căn cứ miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu phục vụ dự án “Xây dựng nhà máy lắp ráp vi mạch điện tử bằng công nghệ dán mạch” theo hướng dẫn tại công văn số 16216/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tập trung hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/9/2014 để báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10790/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 4P do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29