Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1079/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2002

 

Kính gửi: Các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 22/02/2002, Bộ công nghiệp ban hành văn bản số 595/CV-CNCL về việc công suất lắp ráp xe máy trong năm 2001, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Căn cứ Điểm 5 Mục III công văn số 938/CP-KTTT ngày 18/10/2001 của Chính phủ về chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy.

Căn cứ Điểm 3 công văn số 1184/CP-KTTH ngày 29/12/2001 của Chính phủ về việc xử lý nhập khẩu bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy.

Căn cứ khoản b Điểm 2b Mục I Thông báo số 15/TB-VPCP ngày 25/01/2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sản xuất, lắp rắp nhập khẩu xe 2 bánh gắn máy.

Yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ các lô hàng linh kiện xe 2 bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong năm 2001, đối chiếu số lượng bộ linh kiện doanh nghiệp đã thực tế nhập khẩu với công suất lắp rắp xe máy trong năm 2001 của các doanh nghiệp sản xuất lắp rắp xe máy trong nước đã được Bộ công nghiệp thông báo (phụ lục kèm theo công văn số 595/CV-CNCL ngày 22/02/2002 của Bộ công nghiệp) và tiến hành truy thu thuế nhập khẩu theo thuế suất 60% (sáu mươi phần trăm) đối với toàn bộ số bộ linh kiện, nhập vượt theo quy định tại Điểm 5 Mục III công văn số 938/CP-KTTH ngày 18/10/2001 của Chính phủ và đôn đốc doanh nghiệp thu nộp kịp thời vào Ngân sách Nhà nước (gửi kèm công văn 595/CV-CNCL ngày 22/12/2002 và phụ lục đính kèm).

Đối với những trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại nhiều cục hải quan khác nhau thì Cục hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp xuất trình xác nhận của những đơn vị khác về số lượng thực tế đã nhập khẩu để có cơ sở tổng hợp chính xác, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1079/TCHQ-KTTT ngày 15/03/2002 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!