Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10763/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10763/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Quyết định s 31/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện.
(Đ/c: Số 1 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2200/NV ngày 02/10/2015 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện và báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Quản lý theo dõi đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định quy định tại khoản 6 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg:

a. Trong khi chờ Tng cục Hải quan xây dựng phần mm quản lý đi với trường hợp trên, yêu cầu Cục Hi quan các tỉnh, thành phố tự tổ chức theo dõi s lần nhận của các trường hợp là tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận quà biếu, quà tặng.

b. Tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định được hiu:

- Nhiều người trong một địa chỉ cùng nhận một hay một số loại mặt hàng trong cùng một lô hàng; hoặc

- Một tổ chức/cá nhân nhận từ 02 lần trở lên trong một tháng cùng một hay một s loại mặt hàng.

2. Vướng mắc về hàng hóa thuộc Danh mục hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là quà biếu, quà tặng:

Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ không hạn chế việc nhập khẩu quà biếu tặng đối với những mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng sẽ không được áp dụng tiêu chun định mức miễn thuế và phải thực hiện các quy định về chính sách mặt hàng.

3. Tính thuế đối với hàng hóa vượt định mức miễn thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức hành lý, định mức tài sản di chuyển, định mức quà biếu, quà tặng, định mức hàng mẫu thì phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng a vượt định mức quy định, tức là cơ quan hải quan chỉ thực hiện thu thuế (các loại thuế) đối với phần vượt so với định mức về hành lý, định mức về tài sản di chuyển, định mức về quà biếu, quà tặng, định mức về hàng mẫu quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg.

4. Vướng mắc về áp dụng trị giá hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện:

Đề nghị Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện thực hiện theo Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10763/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2015 vướng mắc thực hiện Quyết định 31/2015/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113