Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10756/TCHQ-TXNK năm 2014 về cách thức sử dụng của mặt hàng “vải biến” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10756/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10756/TCHQ-TXNK
V/v cách thức sử dụng của mặt hàng “vải biến”

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam.
(KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 22/8/2014, Tổng cục Hải quan nhận được thông báo kết quả phân tích số 1861/TB-PTPLHCM-14 của Trung tâm PTPL HH XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với hai mẫu hàng tại mục 1, mục 2 phụ lục tờ khai số 269/NKD05 ngày 3/4/2014. Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam mặt hàng “vải biến” nêu tại mục 2 như sau:

Theo khai báo của Công ty tại tờ khai số 269/NKD05 và công văn số 17/07/CV-XNK ngày 17/7/2014, thì mặt hàng vải biến “dùng để kiểm tra độ dời màu của vải thí nghiệm sang các thành phần của vải 6 sợi dưới như thế nào”. Công ty chưa nêu cụ thể cách thức sử dụng của mặt hàng này trong phòng thí nghiệm.

Để có đủ cơ sở xác định mã số đối với mặt hàng nêu trên, đề nghị Công ty nêu cụ thể quy trình cách thức sử dụng mặt hàng “vải biến” trong phòng thí nghiệm dùng để kiểm tra độ dài màu của vải; máy móc, dụng cụ, thiết bị hoặc công cụ được dùng trong quá trình sử dụng mặt hàng trên trong phòng thí nghiệm (nếu có). Công văn cung cấp thông tin, đề nghị Công ty gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 10/9/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo cho Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TTXNK-PL - Nhung(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10756/TCHQ-TXNK năm 2014 về cách thức sử dụng của mặt hàng “vải biến” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.760

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211