Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1075/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1075/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines.
(Đ/c: P909, tòa nhà Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM)

Trả lời công văn số 16/2019 ngày 12/12/2019 của Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines về việc tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng để thay thế, sửa chữa máy bay của hãng hàng không Korean Airlines, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về quyền tạm nhập tái xuất hàng hóa:

Khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nưc ngoài ti Vit Nam được thực hiện: quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương thì thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo hp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.

Văn phòng Bán vé của Hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam là Chi nhánh của Hãng hàng không nước ngoài được thành lập theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và thực hiện nhiệm vụ bán vé của hãng, các nhiệm vụ khác theo phạm vi được quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé quy định tại Điều 122, Điều 123, Điều 124 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Về người khai hải quan:

- Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về người khai hải quan.

- Điều 52 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định thì người khai hải quan trong trường hợp tạm nhập hàng hóa để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài là người điều khiển tàu bay hoặc đại lý của chủ tàu bay.

Như vậy, Văn phòng bán vé hãng hàng không được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hàng hóa để phục vụ mục đích sửa chữa, bảo hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng bán vé biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1075/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80