Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1073/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về thu phí lưu kho hải quan

Số hiệu: 1073/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1073/TCHQ-KTTT
V/v: Thu phí lưu kho HQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Quảng Trị 

 

Trả lời công văn số 88/HQQT-NV ngày 17/2/2006 (bán FAX) của đơn vị hỏi về thu phí lưu kho Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính (QĐ64) về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Trường hợp hàng hóa lưu kho hải quan là hàng hóa dạng rời không đóng theo kiện (như gỗ) hoặc hàng hóa có khối lượng lớn, đóng thành bao đồng nhất (như gạo, đường, xi măng), đơn vị áp dụng theo quy định tại Mục II - điểm 3 của Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo QĐ64 (Nguyên tắc thu phí, lệ phí) quy đổi khối lượng hàng hóa (1m3 = 1 tấn) để thu phí, mức thu áp dụng theo quy định tại Điểm (7/c) - Phí lưu kho hải quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1073/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về thu phí lưu kho hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250