Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1073/GSQL-GQ3 năm 2017 mở điểm kiểm tra hải quan tại các Bưu cục cửa khẩu biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1073/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/GSQL-GQ3
V/v mở điểm kiểm tra HQ tại các Bưu cục cửa khẩu biên giới

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
(Đ/c: S 5, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 2033/BĐVN-DVBC ngày 23/5/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt nam về việc mở điểm kiểm tra hải quan tại các Bưu cục cửa khẩu biên giới Lạng Sơn, về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc kiểm tra địa điểm tập trung tại Bưu cục Đồng Đăng được thực hiện theo quy định tại Điều 36 và 38 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông báo cụ thể về lịch khảo sát Bưu cục Đồng Đăng để Cục Giám sát quản lý về Hải quan bố trí cán bộ tham gia đoàn công tác.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1073/GSQL-GQ3 năm 2017 mở điểm kiểm tra hải quan tại các Bưu cục cửa khẩu biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39