Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10704/TCHQ-VNACCS năm 2014 vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10704/TCHQ-VNACCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10704/TCHQ-VNACCS
V/v: vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Phúc đáp công văn số 1058/PLX-XNK ngày 12/08/2014 của Tập đoàn xăng dầu VN về các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xóa nợ cưỡng chế thuế trên Hệ thống VNACCS/VCIS

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí, phạt chậm nộp, không còn nợ cưỡng chế và Chi cục nơi đăng ký tờ khai kiểm tra, chấp thuận thì phải cập nhật thông tin, xử lý dữ liệu kịp thời trên hệ thống kế toán thuế tập trung đảm bảo việc trao đổi thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS để doanh nghiệp thực hiện khai báo tờ khai hải quan vào ngày hôm sau;

- Chi cục nơi đăng ký tờ khai căn cứ vào trường hợp cụ thể xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp thực hiện khai báo từ xa hoặc thủ công theo quy định.

2. Thông quan tờ khai tạm nhập khẩu có bảo lãnh

Trường hợp tờ khai tạm nhập khẩu có sử dụng bảo lãnh thì người khai hải quan thực hiện thủ tục bảo lãnh theo quy định và mã ngân hàng bảo lãnh sử dụng để cập nhật vào hệ thống kế toán thuế tập trung của Hải quan là Bộ mã do Ngân hàng nhà nước cấp (mã 8 số) được công bố trên website: www.customs.gov.vn.

3. Trừ lùi tờ khai tạm nhập

Hệ thống VNACCS/VCIS được thiết kế trừ lùi theo số lượng hàng thực nhập đối với loại hình tạm nhập tái xuất, do đó số lượng hàng tái xuất phải phù hợp với số lượng hàng đã thực nhập. Trường hợp phát sinh chênh lệch thì doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi bổ sung theo quy định và thực hiện sửa đổi thông tin quản lý tạm nhập tái xuất bằng nghiệp vụ (TIA/TIB) đến cơ quan Hải quan.

4. Nhập lại lượng hàng đã hoàn thành thủ tục hủy của tờ khai tái xuất

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc này và sẽ hướng dẫn các Cục hải quan địa phương thống nhất thực hiện.

5. Chương trình duyệt trình ký

Hệ thống VNACCS/VCIS không có bất kỳ chức năng “Duyệt trình ký”. Đối với phần mềm phía doanh nghiệp có chức năng này, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các công ty cung cấp phần mềm để được hỗ trợ.

6. Khai báo điều kiện giao hàng FOB

Trường hợp mua bán hàng hóa điều kiện giao hàng là FOB kho ngoại quan và không phát sinh chi phí vận tải, bảo hiểm thì khai báo như sau:

- Khai ô “Điều kiện giá hóa đơn” là CFR, đồng thời tại ô “chi tiết khai trị giá” khai điều kiện giao hàng thực tế FOB và giải trình rõ lý do giá FOB = CFR;

- Ô “Tổng trị giá hóa đơn” nhập tổng trị giá trên hóa đơn.

7. Giới hạn trị giá thuế

- Trường hợp chỉ tiêu “Tổng trị giá hóa đơn” vượt quá ký tự cho phép thì thực hiện khai thủ công bằng thủ tục khai từ xa;

- Trường hợp chỉ tiêu “Tổng trị giá hóa đơn” không vượt quá ký tự cho phép, nhưng các chỉ tiêu “Tổng số tiền thuế phải nộp”, “Trị giá hóa đơn” và “Số tiền thuế” vượt quá ký tự cho phép thì thực hiện tách nhiều tờ khai cho một lô hàng để khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS.

8. Đơn vị tính

Về vướng mắc này đề nghị Tập đoàn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 13 công văn 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/04/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Quý Tập đoàn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục GSQL, Cục TXNK (để p/h);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10704/TCHQ-VNACCS năm 2014 vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.926

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29