Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10703/TCHQ-VNACCS năm 2014 vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10703/TCHQ-VNACCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10703/TCHQ-VNACCS
V/v: vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.

Phúc đáp công văn số 25/VPHH ngày 07/08/2014 của Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam về các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các văn bản hướng dẫn khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên VNACCS/VCIS và các văn bản của các ngành chức năng chưa đồng bộ

Ý kiến phản ánh nội dung chưa rõ ràng, cụ thể, đề nghị Hiệp hội làm rõ để Tổng cục Hải quan có cơ sở xử lý và hướng dẫn thực hiện.

2. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có nhiều văn bản hướng dẫn việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát, ví dụ như công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/04/2014; 7317/TCHQ-VNACCS ngày 17/06/2014; 7723/TCHQ-VNACCS ngày 24/06/2014...;

- Việc Quý Hiệp hội phản ánh Hải quan cửa khẩu không thấy được tờ khai nên không xác nhận và doanh nghiệp phải liên hệ với Hải quan nơi đăng ký tờ khai để xác nhận, vướng mắc này phát sinh do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như khai sai địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến với tờ khai nhập, khai sai địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế với tờ khai xuất, do thực hiện thiếu thao tác đối với trường hợp cho mang hàng về bảo quản... Đề nghị Hiệp hội đưa ra các trường hợp cụ thể để Tổng cục Hải quan xử lý triệt để.

3. Hệ thống VNACCS/VCIS và các Hệ thống khác chưa tương thích nên mất nhiều thời gian trong quá trình làm TTHQ

Về vấn đề này Tổng cục Hải quan đã nâng cấp các hệ thống CNTT đảm bảo kết nối tự động với hệ thống VNACCS/VCIS để đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa.

4. Việc chuyển số tiền thuế từ tờ khai hủy sang tờ khai khác còn chậm

- Về việc chuyển số tiền thuế của tờ khai hủy được hướng dẫn tại mục 6 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/04/2014 của Tổng cục Hải quan, đề nghị Hiệp hội thông báo để doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định;

- Trường hợp thủ tục chuyển tiền còn chậm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 9741/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2014 trao đổi với Kho bạc Nhà nước để thống nhất xử lý số tiền thuế của tờ khai hủy.

5. Chưa có dữ liệu backup khi có sự cố xảy ra

Hệ thống VNACCS/VCIS được thiết kế đảm bảo yêu cầu về backup dữ liệu và các nguyên tắc về an ninh an toàn.

6. Chênh lệch trọng lượng trên tờ khai với cân hàng tại cửa khẩu hàng không

Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu và lấy ý kiến của Hải quan địa phương (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) để hướng dẫn thực hiện.

7. Thủ tục ưu tiên cho đại lý hải quan

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung đề xuất của Hiệp hội.

8. Kết nối thông tin giữa Hải quan và các Bộ ngành có liên quan

- Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai “Cổng thông tin thanh toán điện tử” để kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng nhằm cải tiến và rút ngắn thời gian xử lý thu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí....;

- Ngoài ra, Ngành Hải quan sẽ tăng cường kết nối với các Bộ, Ngành để hỗ trợ các đơn vị tra cứu thông tin tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục phục vụ cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải Quan đang triển khai “Dự án một cửa quốc gia” lấy thông tin từ các Bộ, Ngành để phục vụ cho công tác quản lý của Hải quan nhằm giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Quý Hiệp hội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, Cục TXNK (để p/h);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10703/TCHQ-VNACCS năm 2014 vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172