Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1070/TCHQ-GSQL về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1070/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Quang Vinh
Ngày ban hành: 27/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1070/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 68/HQTTH-KTSTQ ngày 29/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xác định mã số hàng nhập khẩu của Công ty CP Cơ khí ôtô Thống Nhất Thừa Thiên Huế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại đối với ôtô và linh kiện, phụ tùng ôtô đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 1, Phụ lục II kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và công văn số 14792/BTC-TCHQ ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính về việc phân loại bộ linh kiện, chi tiết, phụ tùng ôtô. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ các văn bản dẫn trên, hồ sơ cụ thể của từng lô hàng và thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, Vụ KTTT;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1070/TCHQ-GSQL về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.629
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25