Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 107/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trị giá tính thuế các mặt hàng nhập khẩu

Số hiệu: 107/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế các mặt hàng NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
 - Nông trường Sông Hậu (Ô Môn, Cần Thơ)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1110/CV-HT ngày 2/11/2005 của Công ty Hà Thành và văn bản báo cáo số 1772/HQHN-TGTT ngày 3/11/2005 của CHQTP. Hà Nội nhập khẩu các mặt hàng bao gồm: Tủ bạt khung sắt, mõ lết, đồng hồ điện tử treo tường, nồi áp suất do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu theo các TKHQ số 717/NK/KD/BHN ngày 9/8/2004; 763/NK/KD/BHN ngày 20/8/2004 và số 779/NK/KD/BHN ngày 24/8/2004.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Doanh nghiệp chuyển đến và báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội, kết hợp tham khảo thông tin giá các mặt hàng nêu trên tại hệ thống GTT22. Tổng cục hướng dẫn xử lý trường hợp này như sau:

1. Căn cứ tiết 3.5, mục 3, phần IV, chương III Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Bước 4 “xác định thời gian tham vấn” được quy định tại Quyết định số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục Hải quan về “Thời hạn xử lý kết quả tham vấn: trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày kết thúc tham vấn”. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của các lô hàng nhập khẩu tại 03 TKHQ nêu trên, nếu việc xử lý của Cục Hải quan Hà Nội không phù hợp với quy định hiện hành thì hoàn tất hồ sơ chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan để xem xét xử lý tiếp, đồng thời thu hồi quyết định đã xử lý.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội rút kinh nghiệm về việc này tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

3. Báo cáo lãnh đạo Tổng cục kết quả xử lý chậm nhất ngày 15/01/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Hà Thành (99 Lê Duẫn, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Lưu: VT, KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 107/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trị giá tính thuế các mặt hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25