Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1069/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1069/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1069/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 271/GSQL-TH ngày 09/5/2012, công văn số 329/GSQL-TH ngày 14/6/2012, công văn số 509/GSQL-TH ngày 06/8/2012, công văn số 556/GSQL-TH ngày 17/8/2012, công văn 768/GSQL-TH ngày 29/10/2012, công văn số 659/GSQL-TH ngày 21/9/2012 và 981/GSQL-TH ngày 21/12/2012 về việc xác minh chữ ký C/O mẫu E do Trung Quốc cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/2/2013, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã có thư điện tử xác nhận:

1. Các C/O mẫu E được liệt kê trong bảng sau là hợp lệ:

STT

Số tham chiếu

Ngày cấp

Số, ngày công văn đến

1

E1244405033610013

02/5/2012

1571/HQHCM-GSQL ngày 30/5/2012

2

E123800018890005

20/4/2012

1572/HQHCM-GSQL ngày 30/5/2012

3

E12470ZC37880167

12/7/2012

3440/HQHCM-GSQL ngày 23/10/2012

4

E12470ZC4439017

29/6/2012

2483/HQHCM-GSQL ngày 30/5/2012

5

E12210000S940038

11/6/2012

6

E123333346740009

9/7/2012

7

E11GDDGCP4060001

23/4/2011

2160/HQHCM-GSQL ngày 17/7/2012

8

E123106105300003

26/3/2012

9

E124407J80340013

26/10/2012

10

E123219304218381

9/11/2012

2. Đối với C/O mẫu E có số tham chiếu E122103002060070 ngày 20/7/2012 tại công văn số 2160/HQHCM-GSQL ngày 17/7/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc xác nhận nghi ngờ về phần phông chữ khác nhau tại ô số 7 là do doanh nghiệp tự điền thêm thông tin. Do đó, C/O dẫn trên không được xem xét chấp nhận. Đề nghị đơn vị từ chối và xử phạt theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1069/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.702
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37