Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10673/TCHQ-TXNK năm 2014 căn cứ xác định mã HS code do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10673/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10673/TCHQ-TXNK
V/v tương quan mã số HS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa chất Jebsen và Jessen Việt Nam.
(Địa chỉ: Phòng 1205, tầng 12, Tòa nhà Sailling - 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/2014/CV-JJSEA ngày 04/8/2014 của Công ty TNHH Hóa chất Jebsen và Jessen Việt Nam đề nghị xác nhận căn cứ xác định mã HS code là dựa vào mô tả hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010, Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Việc chuyển đổi sang mã HS 8 số được thực hiện tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012;

- Các mã số: 0404.10.11.00, 0404.10.19.00, 0404.10.91.00 và mã số 0404.10.99.00 (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC) được gộp vào thành mã số 0404.10.00 “- Whey và Whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác” (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC).

- Mã số 3824.90.20.00 “- - Hỗn hợp các chất hóa học, dùng trong chế biến thực phẩm” (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC) được chuyển thành mã số 3824.90.70 “- - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm” (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC).

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ hướng dẫn trên để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hóa chất Jebsen và Jessen Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT TP. HCM;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để th/hiện);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10673/TCHQ-TXNK năm 2014 căn cứ xác định mã HS code do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121