Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10672/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng hóa nhập khẩu phải xin giấy phép và chứng nhận hợp quy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10672/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10672/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa nhập khẩu phải xin giấy phép và chứng nhận hợp quy

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2722/HQBRVT-GSQL ngày 20/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đề nghị được mượn mẫu thiết bị “Bộ rada hàng hải” mang ra Hà Nội thực hiện đo kiểm để phục vụ việc xin cấp Giấy chứng nhận hợp quy và Giấy phép nhập khẩu của Công ty cổ phần Kỹ thuật Hàng hải và Dầu khí Viễn Đông (sau đây gọi là Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục II Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thì “Bộ rada hàng hải” thuộc Danh mục thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện cần giấy phép nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT thì hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu cần có bản sao Giấy chứng nhận hợp quy.

Theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, thiết bị trên cần được mang ra Hà Nội để đo kiểm.

Xét thấy thiết bị dùng để phục vụ cho hoạt động dầu khí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được đưa hàng về địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại Hà Nội. Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản, không được phép sử dụng hàng hóa đến khi được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan. Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành kết luận hàng hóa không đủ tiêu chuẩn, chất lượng nhập khẩu thì Công ty phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đưa hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lập 02 biên bản bàn giao hàng hóa có xác nhận của cơ quan hải quan và Công ty (01 biên bản giao cho Công ty), tiến hành niêm phong hải quan (nếu lô hàng niêm phong được) và giao hàng hóa cho Công ty để vận chuyển lô hàng ra Hà Nội để tiến hành đo kiểm. Sau khi hoàn thành việc đo kiểm, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ vào Giấy phép xuất khẩu và biên bản bàn giao hàng hóa (bản do Công ty giữ) có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành để làm thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10672/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng hóa nhập khẩu phải xin giấy phép và chứng nhận hợp quy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.630

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58