Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10672/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10672/BTC-TCHQ

Hà N, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Bà Rịa Vũng Tàu
- Chi nhánh công ty cổ phần NSTP Quảng Ngãi
(402 Nguyễn Kiệm (lầu 3) Phường 3 - Quận Phú Nhuận - TP.HCM)
 

Trả lời công văn số : 18 CN-CN ngày 29/7/2005 của Chi nhánh Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi về việc áp giá tính thuế lô hàng 12 chiếc xe ô tô Bus trong tổng số 100 chiếc xe ô tô nhập khẩu theo phương thức đổi hàng (quế, tinh bột sắn), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tiếp theo các công văn số : 3503 TC/TCT ngày 10/4/2002; công văn số : 5059 TC/TCT ngày 27/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp giá tính thuế 100 chiếc xe Bus nhập khẩu theo nội dung công văn số : 934/VPCP-KTTH ngày 25/02/2002 của Văn phòng Chính phủ.

1. Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra, nếu số lượng xe nhập khẩu nằm trong tổng số 100 chiếc mà Công ty đã ký kết hợp đồng nhập khẩu theo phương thức đổi hàng (theo trình bày của Công ty thì còn 12 chiếc trong tổng số 100 chiếc) và trị giá hàng nhập khẩu tương ứng với trị giá mặt hàng quế, tinh bột sắn đã thực xuất thì áp giá tính thuế theo công văn số : 2702 /TCHQ-KTTT ngày 13/6/2002 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp trị giá hàng nhập khẩu vượt trị giá hàng thực xuất khẩu thì số lượng xe nhập vượt trị giá phải áp giá theo quy định tại Thông tư 87/2004/TT/BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của mức giá ghi trên hợp đồng đối với số lượng xe nhập khẩu tương ứng với trị giá hàng đã xuất khẩu (quế, tinh bột sắn).

2. Công văn này thay thế công văn số: 1400 /TCHQ-KTTT ngày 14/4/2005 của Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, Chi nhánh Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế
- Lưu: VT, TCHQ(3)

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10672/BTC-TCHQ ngày 24/08/2005 về việc áp giá tính thuế lô hàng 12 chiếc xe ô tô Bus trong tổng số 100 chiếc xe ô tô nhập khẩu theo phương thức đổi hàng (quế, tinh bột sắn), do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!