Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10671/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10671/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Ban quản lý lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh


Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.
Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Xét đề nghị của Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công văn số 328/BQLL ngày 7/7/2005 về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT thiết bị, vật tư công trình Lăng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1) Các thiết bị, vật tư do Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhập khẩu (thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 327/Đ-BQLL ngày 6/7/2005 của Ban quản lý Lăng) để sửa chữa Lăng phục vụ, mít tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp ngày 2/9/2005 được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

2) Thủ tục, hồ sơ trình tự xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại tiết 1.1, điểm 1, mục II Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 và điểm 19, mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

3) Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có trách nhiệm sử dụng số thiết bị, vật tư trên đúng mục đích được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế nhập khẩu được miễn và số thuế giá trị gia tăng chưa thu.

Bộ Tài chính thông báo để Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, TCHQ (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10671/BTC-TCHQ ngày 24/08/2005 việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT thiết bị, vật tư công trình Lăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!