Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10670/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10670/BTC-TCHQ
V/v: Xử lý phạt chậm nộp linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2001, 2002.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình quản lý việc thực hiện thu, truy thu thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001, 2002, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã có các văn bản hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện.

Qua theo dõi tình hình thực hiện và báo cáo của Hải quan các địa phương, Bộ Tài chính thấy còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc nộp thuế nhập khẩu và nộp thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 theo đúng các văn bản đã hướng dẫn, như: chây ỳ không nộp thuế truy thu năm 2001; nộp thuế truy thu với tỷ lệ thấp so với số quy định phải nộp; nộp không đúng thời gian quy định; không nộp thuế theo đúng thuế suất thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính Thông báo... dẫn đến các doanh nghiệp này còn nợ thuế Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp, đã cố gắng nộp hết số thuế còn nợ Ngân sách, chỉ còn nợ phạt chậm nộp.

Để khuyến khích các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đồng ý miễn phạt chậm nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001, 2002 cho các doanh nghiệp, nếu đảm bảo điều kiện: đến thời điểm ngày 30/10/2005, doanh nghiệp không còn nợ thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa háo năm 2001, 2002 theo Biên bản quyết toán thuế.

Các doanh nghiệp không đảm bảo việc thực hiện nộp thuế như nêu trên, sẽ bị phạt chậm nộp thuế và bị xử lý theo đúng quy định của Luật thuế xuất, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về việc quyết toán, truy thu truy hoàn thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy.

- Lưu VT, TCHQ, TCT, Vụ CST(3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10670/BTC-TCHQ ngày 24/08/2005 của Bộ Tài chính về việc xử lý phạt chậm nộp linh kiện xe máy NK theo chính sách NĐH năm 2001, 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!