Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10664/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại mặt hàng bột đá hoa trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10664/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10664/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bột đá hoa trắng

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị.
(Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 168/HN-CV ngày 14/08/2014 của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị kiến nghị về việc phân loại mặt hàng bột đá hoa trắng tại thông báo KQPL số 6838/TB-TCHQ ngày 10/06/2014 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 08/08/2014, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 2357/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại phân loại mặt hàng bột đá hoa trắng của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị.

2. Về kiến nghị phân loại mặt hàng bột đá hoa trắng xuất khẩu của Công ty cổ phần Khoáng sản Toàn cầu tại Thông báo kết quả phân loại số 6838/TB-TCHQ ngày 10/06/2014 thì: Ngày 21/08/2014, Tổng cục Hải quan đã nhận được Đơn khiếu nại số 66/TC-VP/13082014 ngày 18/08/2014 của Công ty cổ phần Khoáng sản Toàn cầu khiếu nại kết quả phân loại tại Thông báo số 6838/TB-TCHQ ngày 10/06/2014, Tổng cục Hải quan đang xem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10664/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại mặt hàng bột đá hoa trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.420

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172