Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1066/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu phụ tùng máy xúc, máy đào, máy ủi, xe tải tự đổ đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1066/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 17/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phụ tùng máy xúc, máy đào, máy ủi, xe tải tự đổ đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP tiếp vận và vận tải ngoại thương Việt.
(Đ/c: P401 Micons Building, B20 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 20072015/CV ngày 20/7/2015 của Công ty CP tiếp vận và vận tải ngoại thương Việt đề nghị hướng dẫn nhập khẩu phụ tùng máy xúc, máy đào, máy ủi, xe tải tự đổ đã qua sử dụng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm a mục 7, Phần II, Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định: “máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô, máy kéo và xe gắn máy” thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khu, cấm nhập khẩu. Các vật tư (máy, khung, săm, lp, phụ tùng) đã qua sử dụng được hiểu là của các phương tiện nói chung gồm cả máy xúc, máy đào, máy ủi, xe tải tự đ. Như vậy, vật tư, phụ tùng đã qua sử dụng của máy xúc, máy đào, máy ủi, xe tải tự đổ thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ca Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty CP tiếp vận và vận tải ngoại thương Việt biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1066/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu phụ tùng máy xúc, máy đào, máy ủi, xe tải tự đổ đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226